Förbättra a-kassan för egenföretagarna - News Summed Up

Förbättra a-kassan för egenföretagarna


Här finns ett behov av en långt mer flexibel försäkring gällande företagares rätt till ersättning - det är både en rättvise- och en trygghetsfråga. I dag frångås likabehandlingsprincipen i lagen ur den aspekten att en anställd kan deltidsarbeta i upp till 60 veckor med arbetslöshetsersättning. Genom regler som styr när, hur ofta och hur länge även en företagare kan ha rätt till a-kassa på deltid. I huvudsak innebär vilande företag att ingen får göra något som helst i verksamheten förutom så kallade skyddsåtgärder. Ett regelverk som skapar ett moment 22 för många arbetslösa företagare som hindras att söka arbete genom sitt vilande företag men som får söka uppdrag som anställd.


Source: Göteborgs-Posten October 23, 2020 03:33 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...