Eljättarna fortsätter vinstfesten – du betalar - News Summed Up

Eljättarna fortsätter vinstfesten – du betalar


Driften av elnät är till skillnad från energiproduktionen ett naturligt monopol – det går bara en elkabel till varje hushåll. Det ska vara en skälig nivå som ska täcka behoven av nya investeringar i elnäten. I och med det nya förslaget är det är tydligt vilken sida regeringen och energiminister Anders Ygeman står på. Argumentet är som alltid att Sveriges elnät är i dåligt skick och att det behövs pengar för att rusta upp. Regeringens nya förslag innebär att eljättarna kan fortsätta vinstfesten på hushållens bekostnad.


Source: Göteborgs-Posten January 15, 2021 03:56 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...