Annika Ström Melin: Risk för mer korruption och fusk när EU delar ut nya miljarder i lån och bidrag - News Summed Up

Annika Ström Melin: Risk för mer korruption och fusk när EU delar ut nya miljarder i lån och bidrag


Pengarna ska fördelas som bidrag och lån till medlemsstaterna och förhoppningen är att det kan hjälpa länder som har drabbats hårt av pandemin. Kontrollen av EU:s pengar är nämligen lika fläckvis utformad som allt annat i den särpräglade unionen. Kontroll av EU:s pengar är lika fläckvis utformad som allt annat i den särpräglade unionen. Nu har EU:s nya åklagarmyndighet fått rätt att väcka åtal i medlemsstaterna, men bara i länder som frivilligt har anslutit sig. Enbart om det anses finnas ”allvarlig” risk för fusk med EU:s pengar, som en följd av att rättsstatens principer inte efterlevs, kan de nya reglerna slå till.


Source: Dagens Nyheter January 24, 2021 05:48 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...