Alkohol på jobb burde vere ulovleg - News Summed Up

Alkohol på jobb burde vere ulovleg


Her må vi gjere ein fellesdugnad, der eit forbod mot alkohol i jobbsamanheng burde vere ei opplagt løysing. Og det medan dei er på jobb. Korleis kan vi akseptere at desse blir utsett for presset til å drikke til ei kvar tid? Kor mange alkoholikarars skjebnar kunne vi ha unngått om dei slapp å bli servert alkohol på jobb? Vi treng ein ny Dagfinn Høybråten (KrF) som er villig til å gå i elden for ei sak som er minst like opplagt som røykjelova.


Source: Bergens Tidende January 13, 2018 08:48 UTC


Loading...

Loading...