88 miljarder kronor till försvarets materiel saknas - News Summed Up

88 miljarder kronor till försvarets materiel saknas


Det framgår av ESV:s underlag till en rapport som Statskontoret skriver om ledningen och styrningen av försvarets ekonomi. Statskontoret fick uppdraget av regeringen sedan överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén i vintras begärde extra anslag på 18 miljarder extra åren 2019–2021. Men enligt ESV skulle försvaret behöva ytterligare tre–fyra miljarder kronor i extra påslag åren 2019 och 2020 – utöver vad ÖB begärt. Hans akuta problem är att övergångsregeringen inte kan anslå några extra pengar till försvaret för 2019. Det handlar om övningsverksamhet, repetitionsutbildningar, krigsförbandsövningar, ekonomin för att vidmakthålla vissa materielsystem och även investeringsplanen påverkas, säger Micael Bydén.


Source: Dagens Nyheter November 06, 2018 18:22 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...