40-procentig asylminskning i EU - News Summed Up

40-procentig asylminskning i EU


Enligt ny samlad statistik från Eurostat gav de 28 EU-länderna skydd åt totalt 333.400 asylsökande under 2018. Av dem som fick asyl i EU i fjol var 29 procent från Syrien, 16 procent från Afghanistan och 7 procent av Irak. Det året gavs skydd till över 700.000 asylsökande, vilket sedan minskade med 25 procent till 2017 och sedan med ytterligare 40 procent till i fjol. Även antalet asylsökande fortsätter neråt – i fjol med 11 procent, jämfört med året innan. Under 2013 och 2014 gavs asyl i EU till 135.000 respektive 185.000 personer.


Source: Dagens Nyheter April 25, 2019 12:45 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...