- NRK driver omfattende streikebryteri - News Summed Up

- NRK driver omfattende streikebryteri


Fagerheim sier at selv om uenigheten ikke er et juridisk spørsmål - streikebryteri er ikke ulovlig - har saken blitt diskutert internt med arbeidslivsjurister i NJ. Vi samler dokumentasjonen nå, men det virker som at NRK driver omfattende streikebryteri. NRK og NJ er uenige om hvorvidt dette er streikebryteri. Så når de likevel gjennomfører den, bruker de annen arbeidskraft - for eksempel ledere - og det er her vi er uenige. Frantzen oppfordrer NRK til å være kloke i forhold til hva de velger å publisere.


Source: Dagbladet May 16, 2018 18:22 UTC


Loading...

Loading...