Ledare: Framtiden börjar bli spännande igen - News Summed Up

Ledare: Framtiden börjar bli spännande igen


Det nya millenniet har hittills inte motsvarat förväntningarna. Ändå är det nu, mitt i en pågående pandemi, som en viss optimism ändå börjar spira. Vaccinet mot covid-19 och förhoppningar om liknande genombrott för artificiell intelligens och prisfall på förnybar energi är det första skälet. En utveckling i skymundan av digitaliseringen är hur covid drivit fram ökade fabriksinvesteringar när produktionskedjorna görs om för det nya landskapet. Framtiden börjar så smått bli spännande och lockande igen.


Source: Dagens Nyheter January 24, 2021 06:19 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...