Evolusjon i samfunnsutvikling til evig tid? - News Summed Up

Evolusjon i samfunnsutvikling til evig tid?


Det er på mange måter evolusjon i samfunnsutvikling. Er det nå tid for å stille spørsmålet om dette er mulig i fremtiden, vil vi som individer fortsette å få det bedre og bedre generasjon etter generasjon? I framtida vil folk stille seg spørrende til alt det fossile brenselet vi bruker i dag. Når vi skal leve i en verden i endring, må vi også være nysgjerrige på de mulighetene som finnes i det nye som holder på å formes. Det som skiller nåtiden fra fortiden er bare hastigheten, så får bare fremtiden vise om evolusjon i samfunnsutvikling varer til evig tid…


Source: Avisa Nordland January 25, 2022 08:00 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...