TrønderEnergi krever millioner i erstatning fra Frøya - News Summed Up

TrønderEnergi krever millioner i erstatning fra Frøya


Toppsjef Ståle Gjersvold i utbygger TrønderEnergi er ikke den som setter en strek over konfliktene av den grunn. Allerede i et brev til kommunen 10. april skisserte TrønderEnergi hva utsettelsene kostet per dag. Selv om Frøya kommune er en av mange eiere av TrønderEnergi, mener toppsjef Gjersvold at selskapet må opptre forretningsmessig og ikke slå en strek over kravene. Bekymret ordførerFortsatt forsøker Frøya kommune å få overordnede myndigheter til å stoppe vindparken. Frøya kommune har drøyt 5000 innbyggere og store investeringsutgifter på gang knyttet til et nytt sykehjem.


Source: Dagens Næringsliv May 16, 2019 18:00 UTCLoading...

Loading...