Tiden er inne for å avskaffe klasseskillet - News Summed Up

Tiden er inne for å avskaffe klasseskillet


I likhet med andre politikere, burde vår statsminister reflektere over de etiske problemstillingene i politikken som stopper Norge i å bli et foregangsland. Norge bryter med flere av FNs bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe ulikheter. Norge har i stedet lovfestet retten til å bruke diagnose til å ekskludere rusavhengige retten til behandling. Diskriminering på grunnlag av diagnose er dypt forankret, og det er åpenbart begrensninger for hvor mye våre politikere kan påvirke. Tiden er inne for å avskaffe klasseskillet.


Source: Bergensavisen February 12, 2019 17:37 UTCLoading...

Loading...