Resistenta bakterier är ett recept på katastrof - News Summed Up

Trending Today


Resistenta bakterier är ett recept på katastrof


Fler än 33 000 människor dör varje år i Europa som en direkt följd av antibiotikaresistenta bakterier. Vissa bakterier är naturligt motståndskraftiga. Infektioner orsakade av resistenta bakterier ökar för varje år, och läget är redan akut. Och nog finns det länder i Europa som är värre än andra. Det är oacceptabelt att det i vissa länder går att få dessa preparat utan recept, och att det i andra slösas bort på friska djur.


Source: Dagens Nyheter November 06, 2018 19:52 UTCLoading...

Loading...