Rapportlansering: Stoppa miljardrullningen till olönsam infrastruktur - News Summed Up

Rapportlansering: Stoppa miljardrullningen till olönsam infrastruktur


Idag lanserar Fores rapporten “Att bygga rätt infrastruktur”, skriven av docent Åsa Hansson, Lunds universitet och Sara Davidsson, Fores. Rapporten tar upp brister i beslutsprocessen bakom nya investeringar och i de beslutsunderlag som Trafikverket tar fram. Rapporten går också igenom alternativ till statlig skattefinansiering av investeringar. Ovanligt stora projekt stöter oftare på hinder som gör dem dyrare eller fördröjer dem. Rapporten finns att ladda ner eller beställa på Fores hemsida: https://fores.se/att-bygga-ratt-infrastruktur/ Några huvudpunkter från rapporten finns i en debattartikel i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/stoppa-miljardrullningen-till-olonsam-infrastruktur.


Source: Svenska Dagbladet June 18, 2019 06:00 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...