May og Macron får kritikk fra folkevalgte for angrep mot Syria - News Summed Up

May og Macron får kritikk fra folkevalgte for angrep mot Syria


Han ber om lovgiving som i fremtiden vil hindre regjeringer i å delta i militære angrep uten på forhånd å hente inn støtte fra de folkevalgte. – Jeg mener at Parlamentet skulle ha blitt konsultert og fått anledning til å stemme over saken. Statsministeren i Storbritannia er ansvarlig overfor Parlamentet, ikke den amerikanske presidentens forgodtbefinnende, skriver Corbin i et brev til May. I Frankrike blir president Emmanuel Macron utsatt for lignende kritikk, både fra egne rekker og fra opposisjonen. Macron sier imidlertid at det ligger innenfor presidentens konstitusjonelle makt å fatte slike beslutninger.


Source: Dagens Næringsliv April 16, 2018 13:30 UTC


Loading...
Loading...