M: S, V och Fi motsätter sig mångfald av boendeformer fanatiskt - News Summed Up

M: S, V och Fi motsätter sig mångfald av boendeformer fanatiskt


Det som Karin Wanngård (S), Clara Lindblom (V) och Sissela Nordling Blanco (Fi) beskriver som att hyresrätter försvinner i ett penndrag, i SvD den 5/6 2019, handlar snarare om en frivillig och begränsad möjlighet för hyresgäster i Stockholm att fatta sitt egna beslut. Den grönblåa majoriteten har möjliggjort för småskaliga ombildningar i elva stadsdelar i ytterstaden, där allmännyttan är särskilt dominerande och där en större blandning av upplåtelseformer skulle vara som mest betydelsefullt. I grunden handlar detta om att Stockholm blir en bättre stad av ökad mångfald. Beslutet att ombilda ligger i hyresgästernas egna händer, och skulle man vilja, kommer man kunna bo kvar i sin lägenhet som en hyresrätt.


Source: Svenska Dagbladet June 12, 2019 10:41 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...