Konsumtionslånen ökar mest hos redan belånade hushåll - News Summed Up

Konsumtionslånen ökar mest hos redan belånade hushåll


De konstaterar Finansinspektionen (FI) i en rapport där den kartlagt marknaden för konsumtionslån genom att studera 380.000 låntagare hos 34 olika företag. Konsumtionslånen står för 18 procent av hushållens skulder och enligt FI utgör de en begränsad stabilitetsrisk, men kartläggningen visar att det finns risker för enskilda konsumenter. Ränta och amorteringar på konsumtionslån utgör en betydande del av hushållens totala lånekostnader. Och redan i dag finns det låntagare som visar tecken på betalningssvårigheter. ”Det indikerar att många låntagare kan behöva minska sin konsumtion när räntan ökar, vilket kan försämra den realekonomiska utvecklingen”, skriver FI.


Source: Dagens Nyheter June 13, 2019 09:11 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...