Kongeleg korreks - News Summed Up

Kongeleg korreks


Kongeparet er for tida på statsvitjing i Kina. Og i dag møter kongeparet Xi Jinping, president i Kina, i Beijing. Det er klart at diplomatar og statsrådar ikkje kan dele alt som blir sagt mellom Noreg og Kina i møte om menneskerettane. Det er likevel viktig at Noreg er mest mogleg opne om kva som kjem fram i samtalar med Kina om menneskerettar. Slik kongeleg merksemd er ikkje minst viktig for dissidentane som dagleg arbeider for eit meir demokratisk Kina.


Source: Bergens Tidende October 16, 2018 04:07 UTCLoading...

Loading...