Klimatrapport från IPCC blir argument på EU-möte - News Summed Up

Klimatrapport från IPCC blir argument på EU-möte


De åtaganden som länderna gjorde vid Parismötet 2015 räcker inte på långa vägar för att klara klimatmålen på en global uppvärmning väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader. IPCC:s rapport pekade tydligt på att om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader måste det ske stora förändringar inom kort, de närmaste 10–20 åren. Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, anser att det är intressant att rapporten visar att en halv grads uppvärmning gör stor skillnad. Till exempel att 70–90 procent av korallreven försvinner redan vid 1,5 grader och att de är så gott som helt försvunna vid 2 grader. Rapporten visar också att hela samhället behöver förändras.


Source: Dagens Nyheter October 08, 2018 18:51 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...