Høyere inflasjon i USA skaper rentefrykt - News Summed Up

Høyere inflasjon i USA skaper rentefrykt


Den såkalte kjerneinflasjonen, hvor mat og drivstoffpriser er utelatt, steg 0,3 prosent i januar – mer enn noen annen måned det siste året. Oppmerksomheten rundt inflasjonen i USA har den siste tiden vært betydelig større enn vanlig. Muligheten for økende inflasjon har ført til forventninger om at renteøkningene i USA kan komme raskere enn antatt – noe som bidro til uroen på verdens børser i forrige uke. Da børsene åpnet i USA, falt Dow Jones-indeksen 0,4 prosent. På årsbasis ligger inflasjonen i USA nå på 2,1 prosent, noe som er høyere enn sentralbankens inflasjonsmål.


Source: Aftenposten February 14, 2018 15:00 UTC


Loading...
Loading...