GU har förlist och VitKrit är vrakplundrarna - News Summed Up

GU har förlist och VitKrit är vrakplundrarna


I sin replik på min artikel om ”vithets-studier” kritiserar Hynek Pallas mig för att jag påstått att denna idé importerats från USA. Ingenting av vad jag skrivit motsäger betydelsen av att det forskas om förekomsten av etniska och andra stereotyper inom kultursfären. Det starkt ökande inslaget av denna slags studier vid många amerikanska universitet har näppeligen förmått minska rasismen i USA. En verksamhet som VitKrit som bygger på en rasistisk förståelse av ”vita” kan logiskt sett omöjligen bidra till att minska rasismen. Ett universitet som bryter mot denna grundregel, och det verkar Göteborgs universitet nu göra med sitt stöd till VitKrit-nätverket, har gått ordentligt på grund.


Source: Göteborgs-Posten November 07, 2018 06:00 UTCLoading...
Loading...
  

Loading...