Forbereder seg på mulig løsrivelse av Dagsavisen - News Summed Up

Forbereder seg på mulig løsrivelse av Dagsavisen


Vis merBle reddet i 2008Konkurstruede Dagsavisen ble del av det som i dag heter Mentor Medier i 2008. I dag kontrollerer den ideelle Stiftelsen Dagsavisen direkte og indirekte cirka 26 prosent av Dagsavisen. Disse eier Dagsavisen Mediehuset Dagsavisen AS er eid 79,6 prosent av Mentor Medier AS og 20,4 prosent av Stiftelsen Dagsavisen. Mediehuset Dagsavisen AS eier 92,48 prosent av Dagsavisen AS og 100 prosent av Rogalands Avis AS. Styret i Stiftelsen Dagsavisen, som eier litt over en fjerdedel av Dagsavisen, møtes i morgen tidlig for å diskutere konsekvenser av dagens generalforsamling hos vår hovedeier.


Source: Dagens Næringsliv April 16, 2018 13:07 UTC


Loading...
Loading...