Förnybart kan springa om kolet i USA - News Summed Up

Trending Today


Förnybart kan springa om kolet i USA


I den amerikanska energimyndigheten Fercs månadsrapport för april ligger kolets kraftkapacitet på 257,48 gigawatt, medan de förnybara energislagen klättrat till 257,53 gigawatt, rapporterar CNN. Även om den senaste rapporten enbart gäller en månad så väntas den minimala skillnaden växa. Hittills i år har ingen ny kolkraftskälla färdigställts i USA, medan antalet sol- och vindprojekt är desto fler. Och förnybar energi har normalt ett lägre kapacitetsutnyttjande än andra energikällor. Enligt en separat prognos från organisationen IEEFA förväntades dock förnybara källor generera mera energi är kol under samma månad, vilket delvis förklaras av säsongsvariationer.


Source: Dagens Nyheter June 13, 2019 06:56 UTCLoading...

Loading...