Ett första steg för större öppenhet i Swedbank - News Summed Up

Ett första steg för större öppenhet i Swedbank


Drygt halva vd-kommentaren i delårsrapporten för första kvartalet ägnar Anders Karlsson åt skandalen kring den misstänkta penningtvätten. Det är också ett första medgivande från bankens ledning att det verkligen funnits brister, allvarliga brister, när det gäller kampen mot penningtvätt. Det närmsta kom när den tidigare ledarduon, koncernchefen Birgitte Bonnesen och styrelseordförande Lars Idermark, i mars skulle presentera den första delen av den externa granskning som banken hade beställt. Genom att medge felen och göra klart att banken kommer att låta externa utredare fortsätta granskningen har Karlsson också tagit ett första steg mot att återställa det raserade förtroendet. Tillsammans med att vissa digitaliseringsprojekt blivit dyrare än väntat, spår Karlsson att det leder till en ökning av kostnaderna med en miljard kronor.


Source: Dagens Nyheter April 25, 2019 06:00 UTCLoading...

Loading...