Den moderne kvinnen er ingen «fødemaskin» - News Summed Up

Den moderne kvinnen er ingen «fødemaskin»


DEBATT: Rebecca Johansen hevder at vi som er for en økt fedrekvote reduserer mor til en «fødemaskin». Beskrivelsen kom i Johansens innlegg i tirsdagens BT, hvor hun hevder at hensynet til likestilling har blitt viktigere enn babyens behov. De fleste ønsker seg ikke tilbake til 50-tallssamfunnet der mor forventes å være hjemme, og far i jobb. Så er spørsmålet: Hvorfor er jobb et så godt argument for far, men ikke for mor? Den moderne kvinnen er ingen fødemaskin, men er i de aller fleste tilfeller likevel en god mor.


Source: Bergens Tidende November 09, 2018 03:56 UTCLoading...

Loading...