Att offra sig för konsten har sitt pris - News Summed Up

Att offra sig för konsten har sitt pris


Efteråt fick hon 150 000 kronor i ersättning för sönderslagna armar och ben och de svåra hjärnskador hon nu tvingas leva med permanent. Anna Odell dömdes till 50 dagsböter om 50 kronor för oredligt förfarande och våldsamt motstånd för sitt examensverk från konstfack "Okänd kvinna" 2009. Saga Berlin döms tio år senare till 70 dagsböter om 50 kronor, samt ovan nämnda skadestånd. Genom kampanjen #backasaga samlade allmänheten på kort tid in 250 000 kronor för att täcka kostnaderna i samband med rättsprocessen efter fotoprojektet. Fotnot: Tingsrättens dom mot Saga Berlin är överklagad till hovrätten som ännu inte meddelat sin dom.


Source: Göteborgs-Posten April 25, 2019 16:52 UTCLoading...

Loading...