”Onödiga risker för dem som äger bostadsrätter” - News Summed Up

”Onödiga risker för dem som äger bostadsrätter”


Marknaden för bostadsrätter har under lång tid vuxit mycket snabbare än småhusmarknaden. För drygt 20 år sedan stod bostadsrätter för endast en tjugondel av hushållens bolån – i dag är det istället en tredjedel. Under 2000-talet har utlåningen till bostadsrätter mer än tiofaldigats och uppgår nu till drygt 1 000 miljarder kronor. Av nyproduktionen i Stockholm står bostadsrätterna för mer än 60 procent av det totala antalet bostäder. Konsumentskyddet och lagstiftningen har däremot inte följt med i utvecklingen.


Source: Svenska Dagbladet January 20, 2019 17:00 UTCLoading...

Loading...